ผู้นำเสนอบทความสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.icada2011.nida.ac.th
ติดต่อสอบถาม E-mail: icada_info@nida.ac.th หรือหมายเลข 02 727 3325-6


The presenters can submit full papers via e-mail: icada_papers@nida.ac.th from now to April 2, 2012.
For more info, please visit the website <www.icada2011.nida.ac.th> and contact us via the E-mail <icada_info@nida.ac.th> or +66 2 727 3325, 3326.


Enter Site | เข้าสู่เว็บไซต์